Download middleware

Via deze website kan elke advocaat de middleware downloaden die bij de advocatenkaart hoort en die door Atos GmbH beschikbaar gesteld wordt.

Er wordt u gevraagd om u aan te melden met uw advocatenkaart. Nadien kan u de software downloaden en installeren.

Iedere advocaat heeft het recht om één licentie van deze middleware te gebruiken bij een actieve advocatenkaart.

Door deze middleware te downloaden erkent u dat het gebruik van deze middleware onderworpen is aan voorwaarden. De licentievoorwaarden vindt u hier. De eigenaar van deze website draagt geen enkele aansprakelijkheid voor het ter beschikking stellen van de middleware.

Par ce site, les avocats peuvent télécharger le middleware qui appartient à la carte d´avocats et qui est mis à disposition par Atos GmbH.

Vous serez invité à vous enregistrer avec votre carte d´avocats. Ensuite, vous pouvez télécharger et installer le logiciel.

Chaque avocat a le droit d´utiliser une licence de ce middleware liée à une carte d´avocats active.

En téléchargeant ce middleware, vous reconnaissez que l´utilisation de ce middleware est soumise à des conditions. Les conditions de licence peuvent être trouvées ici. Le propriétaire de ce site web n´est pas responsable pour la mise à disposition du middleware.